MENTORORDNING

Sæt dig selv først. Få den behandling du fortjener.

Mentor:

Mentorordningen er et tilbud til unge, der har brug for støtte og vejledning fra en positiv rollemodel til at strukturere deres hverdag.

Mentoren skal også være en positiv rollemodel for den unge.

Mentoren skal sammen med den unge udarbejde en handleplan.

Handleplanen er en individuel tilrettelægning af, hvilke planer og mål den unge ønsker at opnå.

Mentorens arbejdsopgaver kan være af meget forskellig karakter, men falder i tre grupper:

  • En mentor skal yde praktisk hjælp, f.eks. at hjælpe den unge til en struktureret hverdag - fx at finde skole, arbejde eller bolig
  • Kommunikationshjælp, f.eks. at hjælpe den unge i kontakten med de offentlige myndigheder, banker eller kreditorer.
  • Personlig hjælp, f.eks. rådgivning og samtale om arbejde og uddannelse, hjælp til at styrke selvtillid, få styr på følelsesliv eller forhold til familien, motiverer den unge og hjælp til at komme ud af misbrugsproblemer, oparbejde socialt netværk, bevidstgørelse i forhold til kriminalitet, ansvarliggørelse i forhold til eget liv og lignende.

De forskellige former for hjælp hænger ofte sammen og er gensidigt afhængige af hinanden.

Særligt den personlige hjælp kan anskues som en grundsten i relationen mellem den unge og mentoren.

Ordningen er tænkt som hjælp, ikke kontrol.

Der kan dog være elementer af kontrol, som eksempelvis at undersøge om den unge tager på arbejde.

Men der er mere tale om en uformel social kontrol end en direkte formel kontrol, som de unge kender fra myndighederne.


Jeg håber at du vil finde alt hvad du har brug for.

SKYBERG,

Socialpædagogisk Mentorordning er fokuseret på at tilbyde højkvalitets service og kunde tilfredshed - jeg vil gøre alt hvad jeg kan for at imødekomme forventningerne.

Klik dig rundt på min hjemmeside og hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer er du meget velkommen til at kontakte mig.

Sociale mentorordninger

Disse ordninger er beskrevet som et af initiativerne i Nye veje til arbejde, marts 2006, og retter sig mod mennesker med store personlige eller sociale problemer, som kan have svært ved at få hverdagen til at hænge sammen og komme i gang med at søge job.

De kan ikke overskue at tage kontakt til f.eks. lægen, banken eller sagsbehandleren.

De kan ikke overskue at gå til jobsamtale.

De har brug for en person – en social mentor – som 24 timer i døgnet kan hjælpe dem med selv den mindste ting.

En social mentor er en professionel person, der kan hjælpe mennesker med personlige eller sociale problemer med at håndtere disse problemer, mens de søger job, og når de kommer i arbejde. Hjælpen fra den sociale mentor kan være afgørende for, om indsatsen for at få den enkelte ind på arbejdsmarkedet lykkes eller ej.

Den sociale mentor tager sig ikke af arbejdspladsrelaterede forhold, som de nuværende mentorer, men af de sociale og personlige forhold.

En social mentor bistår med en helhedsorienteret tilgang til de udfordringer og krav til hverdagen, der vil være forbundet med den nye situation med arbejde.

Det kan f.eks. være problemer med, at den pågældende let lader sig slå ud af den første modgang, har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen og måske har problemer med at få styr på økonomien.

Den sociale mentor er en forsøgsordning, hvor mentoren først og fremmest skal stå til rådighed uden for arbejdstiden. Den sociale mentor erstatter dermed ikke den eksisterende mentorordning, som er beregnet på at støtte den enkelte på arbejdspladsen

Fakta, hvad er en mentor:

Begrebet mentor stammer fra den græske mytologi, hvor Mentor var den mand, som Odysses udpegede og overlod at vejlede sin søn Telemachos, mens han selv

drog ud for at vinde den Trojanske krig. Udtrykket er siden brugt som betegnelsen for en pålidelig og ofte ældre vejleder.

Mobil: +45 44107333,

Mail:

skybergestonia@gmail.com