MENTORORDNING

Eesti keeles:

Sotsiaalpedagoogiline Mentorikava

Aitame sind sinna kuhu pead jõudma

Mentor:

Mentorikava on pakkumine noortele, kes vajavad tuge ja juhiseid, et positiivsel eeskujul kujundada oma elu. Mentor peab olema positiivne eeskuju noortele.

Mentor töötab koos noorega välja tegevuskava.

Tegevuskava on individuaalselt välja töötatud tegevusplaan eesmärkide suunas, mida noor tahab saavutada.

Mentorlustegevused võivad olla väga erineva iseloomuga, kuid jagunevad kolme rühma:

• Mentor pakub praktilist abi, näiteks aitab noori elu struktureerida - kooli,

töökoha või kodu leidmisega

• Abi suhtlemisel, näiteks aidata noortel suhelda riigiasutuste, pankade või

võlausaldajatega

• Isiklik abi, näiteks nõustamine töö ja hariduse vallas; abi eneseusalduse

tugevdamiseks, emotsionaalse kontrolli saavutamiseks või suhete

loomiseks perekonnaga; noorte motiveerimine, et neid aidata üle saada

sõltuvusest; sotsiaalsete võrgustike loomine; teadlikkuse tõstmine

seoses kuritegevusega, vastutuse tôstmine iseenda elu suhtes jms.

Erinevates vormides abi on sageli ühendatud ja vastastikuselt sõltuv.

Eriti isiklik abi on nurgakiviks noore ja juhendaja vahelises suhtes.

Kava eesmärk on aidata, mitte kontrollida.

Siiski võib ette tulla kontrolli elemente, näiteks kui uuritakse, kas noor on läinud tööle. Aga see on rohkem mitteformaalne sotsiaalne kontroll, kui otsene ametlik kontroll, mida noored vôib-olla ametivôimude poolt tunda on saanud.

Loodan, et leiad siit kõik mida vajad.

Skyberg, Sotsiaalpedagoogiline Mentorlus pakub kvaliteetset teenust ja klientide rahulolu on eesmärk - ma teen kõik, et vastata ootustele.

Vaata ringi mu kodulehel ja kui sul on küsimusi või kommentaare siis palun võta minuga ühendust.

Sotsiaalne mentorlus on suunatud inimestele, kel on suuri isiklikke või sotsiaalseid probleeme, kel võib olla raskusi igapäevaeluga ja töö otsimisel.

• Nad ei suuda kontakti vôtta näiteks arsti, panga või sotsiaaltöötajaga

• Nad ei suuda minna tööintervjuule.

• Nad vajavad kedagi - sotsiaalset mentorit - kes 24 tundi ööpäevas aitab

neid kõige väiksemateski asjades.

• Sotsiaalne mentor on spetsialist, kes aitab inimestel lahendada isiklikke

või sotsiaalseid probleeme perioodil, kui nad otsivad tööd, ja kui nad on

juba töö leidnud. Sotsiaalse mentori abi võib olla oluline selles, kas isiku

tööturule saatmiseks tehtud pingutusi saadab edu või ebaedu.

• Sotsiaalne mentor ei käsitle tööga seotud küsimusi, mis on hetkel

karjäärinõustaja ülesanne, vaid käsitleb sotsiaalsed ja isiklikke suhted.

• Sotsiaalne mentor aitab oma tervikliku lähenemisviisiga lahendada

igapäevaelu väljakutseid ja nõudmisi, mis tekivad seoses uue

tööolukorraga.

• Tegu vôib näiteks olla probleemidega, kui inimene laseb end kergelt

rööpast välja lüüa esimese ebaedu puhul, tal on raske igapäevaelu

korraldamisega ja võib-olla on mureks majandusprobleemid.

• Sotsiaalne mentorlus on eksperimentaalne süsteem, kus mentor

ennekõike on kättesaadav väljaspool tööaega. Sotsiaalne mentor ei

asenda kehtivat mentorikava, mille eesmärk on aidata inimesi töökohal.

Fakte mentorluse kohta:

"Mõiste mentor pärineb Kreeka mütoloogiast, kus Mentor oli mees, kelle Odysseus välja valis, et too tema poega Telemachost juhendaks, kui ta ise Trooja sõda vôitma läks. Mõiste on hiljem kasutusele tulnud usaldusväärse ja sageli vanema juhendaja nimetamisel."

Mobil: +45 44107333
Mail: 
skybergestonia@gmail.com