MENTORORDNING

Man står med sit funklende nye eksamensbevis – og føler sig uafklaret.

Hvad kan jeg overhovedet, og hvor kan det føre mig hen?

Mange dimittender kender til følelsen af, at man ikke helt er klar over, hvad det rigtige job, og den rigtige karrierevej er. Men også folk, der har været ude og arbejde i et par år kender til situationen. Det tager tid at finde sine ben på jobmarkedet.

For at finde fodfæste på jobmarkedet benytter flere og flere sig af muligheden for at få en mentor.

Man kan bruge en mentor som sparringspartner på en lang række områder med tilknytning til job, karriere og personlig udvikling. Den kan være karriereplanlægning, strategi for kompetenceudvikling, afklaringer om ønsker til at blive udstationeret, samarbejdsrelationer, som man har brug for at gøre bedre osv. For at få et godt udbytte af sit mentorforløb er det derfor vigtigt, at parterne i et mentorforhold – efterfølgende kaldet mentor og mentee – fra starten definerer, hvad de vil tale om.

En mentor kan give mentee støtte, råd og vejledning, og hjælpe mentee til at se med friske øjne på sig selv og sin situation.

Typisk vil aspekter af privatlivet være af så stor betydning for det mere erhvervsfaglige, at det også naturligt inddrages.

Den typiske mentor har mange års bred erfaring fra erhvervslivet, og lysten til at hjælpe yngre erhvervsaktive og/eller nyuddannede, på vej i karrieren, og besidder evnen til at være sparringspartner. Mentee skal tage ansvar for processen, og regne med at blive udfordret, at skulle bruge sin fantasi, åbne sit sind og selv tage stilling til, hvad der er godt og dårligt for ham eller hende – en mentee kan ikke parkere ansvaret for sig selv og sin udvikling hos mentor.

Noget af det, der kendetegner et succesfuldt mentoringforhold er:

  • Mentee får opmærksomhed – han eller hun skal ikke konkurrere med andre om at få den
  • Mentor lytter og lader mentee tale ud
  • Tema for møderne er udvikling og ikke drift – det modsatte af hverdagens krav
  • Det handler om at producere refleksion og perspektiv – ikke løsninger og output
  • Der er ingen ’lig i lasten’ mellem mentor og mentee – de har ingen følelsesmæssige klemmer på hinanden, sådan som det kan være med familie og venner
  • Intet magtforhold mellem mentor og mentee
  • Ikke noget talen efter munden – mentees udsagn afprøves med opfølgende spørgsmål
  • Mentor har sandsynligvis prøvet det, mentee står i nu

Erfaringerne fra mentorordning viser, at mentor får masser af inspiration fra at have lange fortrolige samtaler med en person, som på grund af alder typisk ikke indgår i mentors egen omgangskreds og normale samarbejdspartnere. På den måde får mentor adgang til at høre, hvad der optager yngre erhvervsfolk, og hvilke værdier, de sætter højt, samtidig med, at mentor har mulighed for at høre om den nyeste teoretiske viden på det faglige område, hvor mentee kommer fra.

Typisk rapporterer mentee, at forløbet har givet overblik, at han eller hun er meget mere sikker på, hvad vedkommende gerne vil, og hvilke værdier, man står for. Desuden har samtalerne med mentor næsten altid resulteret i, at mentee har kunnet tage nogle store beslutninger om f.eks. jobskifte eller løsning af konflikter, som ellers har drillet i lang tid.

Mobil: +45 44107333
Mail: 
skybergestonia@gmail.com