MENTORORDNING

Mine værdier er baseret på at mine kunders behov er yderst vigtige. Hele mit koncept er dedikeret til at imødekomme disse behov.


Jeg vil gerne tilbyde mulighed at få den bedste service.


Gert Skytte - socialpædagog

Jeg hedder Gert, og jeg er leder i Socialpædagogisk Mentorordning.

Jeg er uddannet som socialpædagog og har i mange år arbejdet med børn og unge med problemer. Jeg har arbejdet både på døgninstitutioner, og som familiekonsulent i Sundeved og Sønderborg kommune, hvor jeg har arbejdet i 11 år og var projektkoordinator i 24-7kontakten, som er et annonym rådgivningstilbud for unge mellem 13-23 år.

Som familiekonsulent er man tilknyttet familien og arbejder med helhedsproblematikker, der f.eks. tager afsæt i teenagers problemer og i relationer mellem forældre og børn, samt lære forældrene at acceptere deres børns opvækst og de problemer det medfører.

Jeg har også erfaring med stofmisbrugere, handicappede og kriminelle, både i det offentlige regi, men også i de frivilliges verden Frivillighedsformidlingen i Aabenraa, hvor jeg har været tilknyttet og arbejdet som frivillig siden 1995, var bestyrelsesformand i ca.6 år til 2003.

Jeg har været med til at oprette UNGFO (Ung Forældre Omsorg) i 2000, og Børns Voksenvenner i Aabenraa 2002, hvor jeg var formand for styregruppen.


Jeg har stor interesse i at starte projekter op, være med til at sætte dem i gang og følge udviklingen.

Hvorfor Mentorordning:


For at være med til at gøre en forskel for den enkelte unge.

For at hjælpe unge mennesker med at få styr på deres tilværelse.
Lære de unge at tage ansvar for eget liv og fremtid.
Give unge redskaber til at takle forskellige problematikker, der kan opstå i forhold til forældre, venner, kæreste og andre.


I er altid velkomne til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Gert SkytteMobil: +45 44107333
Mail: 
skybergestonia@gmail.com