MENTORORDNING

Mentorordninger:

Indhold:

Lov om aktiv beskæftigelsespolitik giver generelt mulighed for at tilknytte en mentor til ledige, der har brug for en ekstra støtte i forhold til beskæftigelse.

Mentorens opgave er at give praktisk, social og faglig støtte og oplæring.

Mentoren er for det meste den person, der sætter den unge i gang med en opgave, instruerer i, hvordan den skal lykkes og kontrollerer udførelsen.

Vigtige opgaver kan også være at formidle arbejdspladsens værdier; eksempelvis at man ikke svarer igen, når mester giver en ordre eller siger noget, eller hvordan man sætter sig og gebærder sig i frokoststuen.

Andre vigtige opgaver er at holde øje med den unges trivsel og søge at hjælpe, hvis der opstår problemer.

Formål:

Eventuelt kan mentoren suppleres af en kontaktperson, der støtter den unge uden for arbejdstid, og som for eksempel deltager i møder med kommunen samt i netværksmøder.

Kontaktpersonen kan også have som fast opgave at sørge for morgenvækning af den unge.

At fastholde den unge på arbejdspladsen eller på uddannelsesinstitutionen.

En mentor er en rollemodel, der er interesseret i at give viden og tanker videre til den unge som inspiration til personlig og faglig vækst.

Der kan skelnes mellem to former for mentorer.

De personlige og de faglige.

Er hovedopgaven at finde sig til rette med arbejdspladsens sociale omgangsform, er det en personlig mentor, der er brug for.

En mentor, der kan tage den unge ’i hånden’ og lede ham eller hende gennem arbejdspladsens mange udtalte og ikke-udtalte normer, opfattelser, kulturer m.v.

Er der tale om en ung, der ’tænder’ på et bestemt fag, er det en faglig mentor, der er behov for.

En mentor, der kan forklare og udfordre den unges nysgerrighed på det fag, som mentor selv brænder for.


Hvad er praksis primært til gavn for ?


• sagsbehandling og afgørelser


• faglighed og udvikling

Hvordan gavner den gode praksis:

  • Praksis er med til, at der skabes en enkel og entydig indgang til henholdsvis løsladelse og integration i samfundet, og at en udbygget mentorordning under og efter afsoningen skal sikre den unges integration i samfundet.
  • Praksis giver konkret anvisning på den unges inddragelse i udviklingen af handleplanen og i valget af en mentor, idet der tages hensyn til eventuelle ønsker fra den unge undervejs i processerne.Hvem kan lære af den gode praksis:
• Kommunale ledere og sagsbehandlere på fx arbejdsmarkedsområdet, som har ansvaret i forhold til integration af de unge i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

• Kommunale ledere og sagsbehandlere i fx socialcentre, som har ansvaret i forhold til integration af de unge i samfundet.


De emner, der behandles er:


• Sagsbehandlingsprocessen


• Tværfagligt samarbejde


Mobil: +45 44107333

Mail. skybergestonia@gmail.com